เจล (Gel)

เจล (Gel)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบเจล คือมีลักษณะเป็นของเหลวหนืด ที่จะเก็บสารสกัดเป็นรูปแบบโมเลกุลเล็กๆ ไว้ในเจล ทําให้การดูดซึมสารสกัดเป็นไปได้ง่าย ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้เลย และสามารถดูดซึมได้แทบจะ 100% ต่างจากรูปแบบเม็ดหรือแคปซูล ที่ดูดซึมได้เพียง 50% สามารถแต่งรส กลิ่นและสี เพื่อให้ง่ายต่อการรับประทาน สามารถรับประทานได้เลย เพราะตัวเจลมีความชุ่มชื้นอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยการผลิตต้องอาศัยเทคโนโลยีค่อนข้างสูง จึงทําให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งไม่ใช้สารสกัดทุกชนิดจะผลิตใน รูปแบบเจลได้ อาจต้องใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้สูตรที่สามารถผลิตในรูปแบบเจลและตรงกับความต้องการมากที่สุดได้


จำนวนการผลิตต่อเดือน: 500,000 ซอง

จำนวนการผลิตต่อปี: 6,000,000 ซอง

เจล

สถิติข้อมูลลูกค้า จำนวนอาหารเสริมที่เราผลิต เวลาที่เราดูแลลูกค้า พนักงานของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา