สารสกัดน้ำเข้มข้น (Shot Drink)

สารสกัดน้ำเข้มข้น (Shot Drink)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบสารสกัดน้ำเข้มข้น เพิ่มความสดชื่นด้วยสารสกัดจากพืชผัก ผลไม้ ที่ให้วิตามินต่างๆ และมีโภชนาการสูงในรูปแบบพร้อมดื่ม รสชาติทานง่าย จะเห็นได้ว่าเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน


จำนวนการผลิตต่อเดือน: 2,500,000 ซอง

จำนวนการผลิตต่อปี: 30,000,000 ซอง

สารสกัดน้ำเข้มข้น

สถิติข้อมูลลูกค้า จำนวนอาหารเสริมที่เราผลิต เวลาที่เราดูแลลูกค้า พนักงานของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา