ประวัติบริษัท

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,000,000 บาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 343,471,560.50 บาท และได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2557

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อความงาม ช่วยบำรุงผิวพรรณให้นุ่ม ชุ่มชื่นยกกระชับ กระจ่างใส
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อความงาม กระจ่างใส ลดเรือนริ้วรอย และจุดด่างดำบนใบหน้า
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อความงาม กระจ่างใส ลดเรือนริ้วรอย และจุดด่างดำบนใบหน้า

ปี 2566

 • -กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO22000:2018 (ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร) จากสถาบัน Intertek ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองของภาคเอกชน ขอบข่าย Manufacture of Food Supplement Products (Sachet, Capsule, Soft Gel, liquid, gel, jelly
  • -กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO22000:2018 (ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร) จากสถาบัน Intertek ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองของภาคเอกชน ขอบข่าย Manufacture of Food Supplement Products (Sachet, Capsule, Soft Gel, liquid, gel, jelly and Tablets), Instant Coffee, Instant Beverage, Instant Tea, Concentrated drink.
  • - บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GHPs/HACCP (Good Hygiene Practices and Hazard Analysis Critical Control Point) จากสถาบัน Intertek ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองของภาคเอกชน ขอบข่าย Manufacture of Food Supplement Products (Sachet, Capsule, Soft Gel, liquid, gel, jelly and Tablets), Instant Coffee, Instant Beverage, Instant Tea, Concentrated drink.
  • - บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Thai FDA 420 (มาตรฐานการผลิตที่ดี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร) “ระดับดีเยี่ยม” จากสถาบัน Intertek ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองของภาคเอกชน ขอบข่าย ชา, กาแฟ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (แคปซูล, ชนิดเม็ดตอก, ชนิดแห้ง, อาหารที่มีความเป็นกรด/ปรับกรด), ผลิตภัณฑ์ของนม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ชนิดผง, อาหารที่มีความเป็นกรด/ปรับกรด), สารสกัดจากพืช, น้ำมันจากเมล็ดกัญชง, ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูล, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผสมแห้ง), ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง (เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทผสมแห้ง, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผสมแห้ง), ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูล)

ปี 2565

 • - กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GHPs /HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point & Good Hygiene Practices) ยกระดับจากมาตรฐาน HACCP&GMP (Codex) เดิมที่ได้รับการรับรอง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 จากสถาบัน Intertek ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองของภาคเอกชน ขอบข่าย การผลิตเสริมอาหาร (บรรจุซองบรรจุแคปซูล บรรจุแคปซูลนิ่ม) กาแฟปรุงสำเร็จ และเครื่องดื่มชนิดผง
 • - พฤษภาคม 2565 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี “ระดับดีเยี่ยม” GMP THAI FDA 420 (Good Manufacturing Practice Notification of the Ministry of Public Health (No. 420)) จากสถาบัน Intertek ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองของภาคเอกชน ขอบข่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, กาแฟ, ผลิตภัณฑ์ของนม (แห้งหรือผง) เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ผง) และชา
 • - กรกฎาคม 2565 บริษัทได้ดำเนินการขยายขอบข่ายในการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา
 • - สิงหาคม 2565 บริษัทได้รับใบรับรอง เพื่อรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 • - ธันวาคม 2565 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 (ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม) จากสถาบัน Intertek ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองของภาคเอกชน ขอบข่าย กระบวนการผลิตอาหารเสริม (วิตามิน โปรตีนนม โปรตีนถั่วเหลือง คอลลาเจน สารสกัดจากสมุนไพร/ผัก/ผลไม้) บรรจุซอง บรรจุแคปซูล บรรจุแคปซูลนิ่ม กาแฟปรุงสำเร็จ และเครื่องดื่มชนิดผง รวมทั้งสารสกัดสมุนไพรชนิดน้ำและผงจากกระบวนการสกัด

ปี 2564

 • - เมษายน 2564 บริษัทได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในอาหารกลุ่มควบคุมเฉพาะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่ขึ้นทะเบียนอาหารไว้
 • ปี 2563

  • - มีนาคม 2563 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO22000:2018 (ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร) และ ISO14001:2015 (ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม) จากบริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (Intertek)
  • - กรกฎาคม 2563 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

  ปี 2561

  • - มิถุนายน 2561 เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI
  • - ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติ เข้าซื้อกิจการบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด โรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอางค์และสกินแคร์ ในรูปแบบรับจ้างผลิต (OEM)
  • - ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติ จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.44 บาท/หุ้น

  ปี 2560

  • - กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP สากล (GMP Codex : General Principle of Food Hygiene) HACCP และ ISO 22000:2005 จาก Intertek ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองภาคเอกชน
  • - มีนาคม 2560 ลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีสารสกัดตรีผลาและกรรมวิธีการผลิต
  • - พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)” เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

  ปี 2559

  • - สิงหาคม 2559 ผ่านการรับรองกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  • - กันยายน 2559 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง(OBM)5/ ได้แก่ โปรตีนไดเอท ตรา “ไดเอโตะ”
  • - กันยายน 2559 ย้ายสำนักงานและโรงงานจากเดิมที่ ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร มายังสำนักงานและโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอยู่เจริญ-ท่าจีน เลขที่ 111 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
  • - พฤศจิกายน 2559 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 90 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท เพื่อนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ก่อสร้างโรงสกัดพืชสมุนไพรธรรมชาติ (ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตผลิต) และเพื่อซื้อที่ดินสำหรับรองรับการขยายโรงงาน รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

  ปี 2558

  • - ธันวาคม 2558 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 50 ล้านบาท เป็น 90 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างสำนักงานและโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด”

  ปี 2557

  • - พฤษภาคม 2557 เพิ่มทุนจาก 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท เพื่อนำเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
  • - มิถุนายน 2557 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร (ยกเว้นยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องสำอาง) กิจการผลิตยา และ/หรือ สารออกฤทธิ์สำคัญในยา
  • - กันยายน 2557 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 5 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เพื่อนำเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

  ปี 2556

  • - ขยายการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไป โดยเริ่มการผลิตในรูปแบบการรับจ้างพัฒนาและผลิต(ODM)3/และให้บริการครบวงจร (One Stop Service) ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา คิดค้นและพัฒนาสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การให้คำปรึกษาด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และการจดแจ้งเลขสารบบอาหารของ อย.4/
  • - ธันวาคม 2556 ได้รับการรับรองมาตราฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

  ปี 2554

  • - กุมภาพันธ์ 2554 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม “บริษัท ไทยเลิร์นนิ่งอินโนเวชั่น จำกัด” เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสื่อการสอน ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท
  • - ธันวาคม 2554 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท สุกฤษ 55 จำกัด” ประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเริ่มจากการผลิตตามสูตรและส่วนประกอบตามที่ลูกค้ากำหนด (OEM)2/

  วิสัยทัศน์

  เป็นบริษัทที่มั่นคง ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  นโยบายคุณภาพ

  บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ยืนหยัดพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ความพึงพอใจของลูกค้า และป้องกันมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน