เทคโนโลยีไฟโตโซม (phytosome) คืออะไร?

เทคโนโลยีไฟโตโซม (phytosome) คืออะไร?

เทคโนโลยีไฟโตโซม (phytosome) คืออะไร?

  • 08/01/2024

เทคโนโลยีไฟโตโซม (phytosome) คือ กรรมวิธีการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีการเอนแคปซูเลชันมาประยุกต์ใช้ ทำให้ได้สารประกอบเชิงซ้อนที่เป็นธรรมชาติขนาดอนุภาคเล็กช่วยจับสารสกัดเข้าด้วยกัน และสามารถนำพาสารสกัดผ่านผนังลำไส้ที่เป็นสารประเภทไขมันได้ จึงช่วยเพิ่มการดูดซึมผ่านผนังลำไส้ที่เป็นไขมันเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดแบบธรรมดา โดยทั่วไปสารสกัดจากพืช มักไม่ค่อยถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน จะต้องรับประทานปริมาณสารสกัดในปริมาณค่อนข้างสูง ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตสารสกัดในรูปแบบ Phytosome Technology จากผู้ผลิตประเทศอิตาลี ในรูปแบบ Phytosome ซึ่งอุดมไปด้วย Phospholipid ที่มีรูปร่างเหมือนกับผนังเซลล์ จึงสามารถดูดซึมได้ง่ายและไว กระจายตัวได้ดี ทำให้ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ขนาดรับประทานจึงมีปริมาณต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดทั่วๆ ไป