เจาะตลาด Sports Nutrition 2024

เจาะตลาด Sports Nutrition 2024

เจาะตลาด Sports Nutrition 2024

  • 05/01/2024

การปรับกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ Sports Nutrition ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นให้มีฐานผู้บริโภคที่กว้างขึ้น เพิ่มประเด็นสุขภาพจิตเข้ามา และการคำนึงถึงประเด็นในเรื่องเพศมากขึ้น

ในปัจจุบันผู้หญิงก็เป็นหนึ่งในฐานผู้บริโภคที่เพิ่มเข้ามาในตลาดผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งการทำตลาดแบบ “pink it and shrink it” (การทำขนาดให้เล็กลงและเปลี่ยนเป็นสีชมพูเพื่อดึงดูดใจผู้หญิง) อาจจะไม่เพียงพอนัก เพราะผู้หญิงมักจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีการทดสอบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์จะให้ผลประสิทธิภาพอย่างไร ดังนั้น NutritionInsight จึงให้ความเห็นว่า นักพัฒนาจะต้องหาส่วนผสมที่มีการวิจัยทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วย ซึ่งไม่เพียงแค่เรื่องสมรรถภาพทางกาย แต่รวมถึงสุขภาพจิตและความเครียด อีกทั้งได้ให้ข้อมูลแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ Sports Nutrition ที่น่าสนใจดังนี้

ในกลุ่ม Millennials และ Gen Z มักเลือกเครื่องดื่ม Sports Drink ที่ช่วยสนับสนุนสมรรถภาพทางกาย และภายใต้คนกลุ่มนี้ผู้หญิงมักจะเลือกเครื่องดื่ม Ready to Drink (RTD) ผู้ชายจะเลือกเครื่องดื่มแบบผสม (Mixed) ส่วนนักกีฬาอาชีพจะมองหาผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่เพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬา ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ช่วยในการเคลื่อนไหว แต่สำหรับคนที่ออกกำลังกายแบบทั่วไปจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง รวดเร็ว และพกพาสะดวก ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ของ Sport Nutrition ได้ขยายออกไปมากขึ้นไปสู่กลุ่มพนักงานออฟฟิศหรือนักศึกษาจึงมีการเพิ่มเรื่องการผ่อนคลาย เน้นไปที่สุขภาพของสมองและปรับปรุงการนอนหลับเพิ่มขึ้น จากแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ได้ว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นมีแนวโน้มที่จะลดปริมาณน้ำตาลลง มีความเป็น Clean Label มากขึ้น พร้อมทั้งส่วนผสมที่ใช้งานได้จริง โดยเฉพาะกลุ่ม Amino Acids และกลุ่มส่วนผสมธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสุขภาพทางกายและทางจิตใจให้มากขึ้น นอกจากนี้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงบทบาทของ Microbiome มากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งค้นพบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างสมองและไมโครไบโอมในลำไส้ (Gut-Brain Link) ดังนั้น เราอาจได้เห็นส่วนผสมอีกมากมายในการปรับแต่งสูตรเพื่อรองรับความต้องการนี้